Δέκα Συμβουλές για την Υγιεινή και Ασφάλεια των Τροφίμων

3 Σεπτεμβρίου, 2015

Βασικός παράγοντας για την παραγωγή ασφαλών τροφίμων σε ένα ταχυφαγείο, είναι η εκπαίδευση των εργαζομένων στις βασικές αρχές της υγιεινής και της διασφάλισης της ποιότητας των τροφίμων.

Στόχος της εκπαίδευσης αυτής, είναι να γίνει αντιληπτό από όλους τους εργαζόμενους το μέγεθος της ευθύνης την οποία φέρουν απέναντι στην υγεία του καταναλωτή και ότι η ευθύνη αυτή είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τη σωστή λειτουργία και την κερδοφόρα ανάπτυξη της επιχείρησης στην οποία εργάζονται.

 

Εκπαιδεύστε τους Εργαζόμενους να Γνωρίζουν:

 

  • Τις ασθένειες που προκαλούνται από τα τρόφιμα.
  • Τους κινδύνους επιμόλυνσης των τροφίμων.
  • Την ατομική υγεία και υγιεινή των εργαζομένων σε επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος.
  • Την υγιεινή κατά την παραλαβή και προετοιμασία των τροφίμων.
  • Την υγιεινή κατά την αποθήκευση-συντήρηση τους.
  • Την προστασία των τροφίμων κατά το σερβίρισμα.
  • Την καθαριότητα  και απολύμανση των χώρων και του εξοπλισμού, καθώς και των πρακτικών που συντελούν στην τήρηση της υγιεινής των χώρων.
  • Τις ευθύνες και νομικές υποχρεώσεις του προσωπικού και της επιχείρησης, όσον αφορά στην ασφάλεια των τροφίμων.
  • Το κρέας, τη  σωστή διαχείριση και επεξεργασία του.
  • Να γνωρίζουν ότι η «υγιεινή και ασφάλεια  των τροφίμων» είναι δική τους δουλειά και προαπαιτούμενο  όλων.

 
Η ποιότητα και η υγιεινή των τροφίμων, δεν αποτελεί απλώς διακριτικό χαρακτηριστικό μιας επιχείρησης. Η ποιότητα και η υγιεινή των τροφίμων αποτελεί πλέον δεδομένο και απαίτηση.

Γιώργος Λαμπανάρης MCFSM, BA, MPA, MSc