Εκπαιδεύοντας (coaching) τους Συνεργάτες

23 Νοεμβρίου, 2015

Οι άνθρωποι γενικά ανταποκρίνονται καλά σε ιδιοκτήτες / διευθυντές που έχουν υψηλές προσδοκίες από αυτούς και τους έχουν εμπιστοσύνη.

Εισαγωγή

 • Αν κάποιος ρωτήσει τους υπαλλήλους και τους πελάτες σας, ποιες είναι οι αρχές σας, θα μπορούσαν να τις περιγράψουν;
 • Ποιο είναι το βασικό μήνυμα που περνάει στους ανθρώπους σας, από τα καθημερινά σας λόγια και πράξεις;
 • Μοιραστείτε εάν έχετε το όραμα και τις αξίες σας με τους ανθρώπους σας.
 • Έχετε και ποιες είναι οι βασικές αξίες που καθοδηγούν την συμπεριφορά της ομάδας σας; Εάν όχι, αρχίστε να τις δημιουργείτε.
 • Δίνετε σαφείς οδηγίες στους ανθρώπους σας;

Καλή Απόδοση

 • Προσοχή στις λεπτομέρειες / Σωστή εκτέλεση των λεπτομερειών
 • Υψηλές προσδοκίες
 • Αναβάθμιση των προτύπων/standards
 • Ομάδες και Πνεύμα που κερδίζουν
 • Καθορίστε ξεκάθαρους στόχους και παρακολουθήστε τους με συγκεκριμένες διαδικασίες
 • Καθημερινή παρατήρηση και καταγραφή της απόδοσης της ομάδας σας και των παραγόντων που καθορίζουν την καλή απόδοση.
 • Επισημάνετε τα λάθη των ανθρώπων σας και διορθώνετέ τη στιγμή που τα βλέπετε.
 • Δεν υπάρχουν μικρά λάθη τα οποία μπορούμε να αγνοούμε,
 • Καθορίστε τα standards της ποιότητας και της τέλειας απόδοσης.
 • Η τελειότητα έρχεται μόνον όταν οι ενέργειες γίνονται αυτόματα / μηχανικά.
 • Επαινείτε, δώστε καινούριες κατευθύνσεις, τιμωρείτε.
 • Έχετε τους ανθρώπους έτοιμους για όλες τις περιπτώσεις.
 • Εκπαιδεύστε τους ανθρώπους για τη δουλειά που θα κάνουν και πώς η δουλειά τους επηρεάζει την τελική απόδοσης της ομάδας (ικανοποιημένος και πιστός πελάτης).
 • Εξάσκηση και προετοιμασία.
 • Δεν υπάρχει εύκολος τρόπος για την τελειότητα.
 • Δουλέψτε και επικεντρωθείτε σε συγκεκριμένους στόχους.
 • Σιγουρέψτε ότι ο καθένας ξεχωριστά γνωρίζει τους ατομικούς και τους ομαδικούς στόχους.
 • Αναζητήστε την τελειότητα σε καθημερινή βάση για να φτάσετε την υπεροχή σε σχέση με τους ανταγωνιστές σας.

Η εκπαίδευση και η γνώση που έχουν οι υπάλληλοι σας γύρο από τι θέλετε να κάνατε στο εστιατόριο σας και ποιοι είναι οι στόχοι σας είναι η αρχή τις επιτυχία σας. Δεν μπορείτε να πιάσετε κανέναν στόχο αν δεν τον ξέρουν οι υπάλληλοι σας καιν αν δεν τους δίνεται αναφορά πως είναι η πορεία τους σε καθημερινοί βάση.

 

Γιώργος Λαμπανάρης MCFSM, BA, MPA, MSc