Βοηθάμε τους Ιδιοκτήτες Εστιατορίων να Δημιουργούν Κερδοφόρες Επιχειρήσεις

Βοηθάμε τους ιδιοκτήτες εστιατορίων να γνωρίζουν και να ελέγχουν το κόστος των πρώτων υλών
τους (Food & Beverage costs) το εργατικό κόστος (labor cost), τα λειτουργικά κόστη τους (operating
cost), τα κόστη του μάρκετινγκ και των προωθητικών ενεργειών τους (marketing & promotions).
Δημιουργούμε μαζί τους ένα μοντέρνο και κερδοφόρο εστιατόριο.

Υπηρεσίες & Λύσεις

1.

Marketing & Πωλήσεις

1. Στρατηγικές Ανάπτυξης Εστιατόριων

2. Ανάλυση Εταιρίας και Ανταγωνισμού

3. Ανάλυση του Πελατολογίου σας (Ποια είναι η δημογραφική σύνθεση του βασικού πελατολογίου).

4. Στρατηγική Μάρκετινγκ

• Διαφημιστικές ενέργειες
• Προθετικές ενέργειες
• Δημιουργία Μάρκετινγκ πλάνου
• Δημιουργία Πρότασης Αξίας (λόγοι που μας κάνουν διαφορετικούς και μοναδικούς)

5. Στρατηγική Αύξησης των Πωλήσεων του Εστιατορίου
• Αύξηση των Πελατών που Έρχονται στο Εστιατόριο.
• Αύξηση του Ποσού των Χρημάτων που Ξοδεύουν ανά Επίσκεψη.
• Αύξηση της Συχνότητας των Επισκέψεών τους.
• Επιστροφή των Δυσαρεστημένων Πελατών.
• Προσέγγιση νέων Τμημάτων της Αγοράς.
• Αύξηση της Διάρκειας του Πελάτη.
• Προτεινόμενη Πώληση.
• Προώθηση Μενού.
• Συντήρηση Παλαιών Πελατών.
• Προσέλκυση νέων πελατών.

2.

Κοστολόγηση & Λογιστικά

1. Κοστολόγηση Προϊόντων

2. Δημιουργία Προτύπων Συνταγών Προϊόντων

3. Συστήματα Διαχείρισης Πληροφοριών

4. Σχέσεις με τους Προμηθευτές

5. Απογραφή

6. Προγραμματισμός

7. Λογιστικά και Συστήματα Ελέγχου

8. Κόστος Τροφίμων

9. Κόστος Εργασίας

10. Αγορές

11. Φοροτεχνικά

12. Χρηματοοικονομικά

13. Μισθοδοσία

3.

Εκπαίδευση & Ανάπτυξη Προσωπικού

• Διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού

• Επιλογή και πρόσληψη εργαζομένων

• Προσανατολισμό και κατάρτιση των εργαζομένων

• Αναβάθμιση των γνώσεων των εργαζομένων

• Αναβάθμιση των δεξιοτήτων των εργαζομένων

• Αύξηση της ικανοποίησης από την εργασία

• Μικρότερες εναλλαγές προσωπικού

• Αύξηση της παραγωγικότητας των εργαζομένων

• Αύξηση της ποιότητας παραγωγής των εργαζομένων

• Αύξηση της ικανοποίησης του πελάτη

• Αύξηση των πωλήσεων

• Ανάλυση της απόδοσης των εργαζομένων

• Προγράμματα επαγγελματικής ανάπτυξης εργαζομένων

• Δημιουργία θέσεων εργασίας των εργαζομένων

• Χωρίς καλά εκπαιδευμένο προσωπικό, κανένα εστιατόριο δεν μπορεί να επιτύχει

4.

Εξυπηρέτηση Πελατών

1. Δημιουργία και Σχεδιασμός Αποτελεσματικού Προγράμματος Εξυπηρέτησης Πελατών.

2. Ανάλυση και βαθμολόγηση της Εξυπηρέτησης του Εστιατορίου.

3. Δημιουργία των Προτύπων της Εξυπηρέτησης του Εστιατορίου.

4. Εκπαιδευτικό πρόγραμμα Σερβιτόρων / Δημιουργώντας των Επαγγελματία Σερβιτόρο/α

5. Εκπαίδευση του προσωπικού του εστιατορίου/ταχειφαγείου σας στο πως να αντιμετωπίζει τα παράπονα πελατών

6. Η Εξυπηρέτηση Πελατών και η Προτεινομένη Πώληση

• Η Εξυπηρέτηση Πελατών είναι η εξυπηρέτηση ή η φροντίδα που προσφέρεται στον πελάτη πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την πώληση.

• Η Εξυπηρέτηση Πελατών είναι ένας από τους παράγοντες που έρχονται να παίξουν όταν ο πελάτης αποφασίζει να αγοράσει αξία. Ο άλλος παράγων είναι η ποιότητα του προϊόντος ή της υπηρεσίας που του προσφέρεται.

• Με την Κορυφαία Εξυπηρέτηση οι καταναλωτές πρέπει να έχουν την εμπειρία του να είναι όχι απλώς ευχαριστημένοι πελάτες, αλλά πιστοί πελάτες. Η εξυπηρέτηση πελατών είναι συνήθως μέρος αυτής της εμπειρίας.

• Η Κορυφαία Εξυπηρέτηση θα δημιουργήσει αφοσιωμένους πελάτες με επαναλαμβανόμενες επισκέψεις στο κατάστημα, πράγμα στο οποίο όλοι πρέπει να στοχεύουμε.

5.

Υγιεινή & Ασφάλεια Τροφίμων

1. Βασικές Αρχές Υγιεινής και Ασφάλειας των Τροφίμων.

2. Καθορισμός Προτύπων Υγιεινής και Ασφάλειας των Τροφίμων.

3. Εκπαίδευση του Προσωπικού σε θέματα Υγιεινής και Ασφάλειας των Τροφίμων.

• Τα ασφαλή τρόφιμα έχουν αναχθεί σε πρώτη προτεραιότητα.

• Η παραγωγή τροφίμων έχει γίνει πιο πολύπλοκη, με αποτέλεσμα να κινδυνεύουμε όλο και περισσότερο να πάει κάτι στραβά κατά τη διαδικασία παραγωγής τους. Για να είναι απλό και κατανοητό, είναι ζήτημα ζωής και θανάτου!

• Μπορεί κάποιος να αρρωστήσει τρώγοντας τρόφιμο που δεν προετοιμάστηκε σωστά. Μπορεί να οδηγηθεί ακόμη και στο θάνατο.

• Άρα, η ασφάλεια των τροφίμων είναι σημαντική για την υγεία μας, όπως και για την υγεία όλων αυτών που καταναλώνουν το ίδιο φαγητό.

• Η υγιεινή και η ασφάλεια των τροφίμων είναι μεγάλος και σημαντικός κλάδος της βιομηχανίας και της οικονομίας.