Οι 5 Πυλώνες της Διοίκησης Εστιατορίων

Οι 5 Πυλώνες της Διοίκησης Εστιατορίων

Κάθε ιδιοκτήτης ή διευθυντής εστιατορίου, που θέλει να διοικήσει, να διαχειριστεί, να ελέγξει και τέλος να επιτύχει μία κερδοφόρα ανάπτυξη για το εστιατόριο ή το ταχυφαγείο του, θα πρέπει να γνωρίσει και να εφαρμόσει το ανωτέρω μοντέλο των πέντε πυλώνων, το οποίο έχει καθιερωθεί και αναπτυχθεί από την “RestaurantManagement.gr”, εταιρεία συμβούλων που εξειδικεύεται στη οργάνωση και ανάπτυξη εστιατορίων και ταχυφαγείων.

Η εφαρμογή του ανωτέρω μοντέλου με τους «Πέντε Πυλώνες της Διοίκησης Εστιατορίων» προσδίδει σε κάθε εστιατόριο και ταχυφαγείο: α)Σταθερότητα και Διαφοροποίηση, και β)Αύξηση Πωλήσεων και Κερδοφόρα Ανάπτυξη.

Η “RestaurantManagement.gr”, η οποία έχει δημιουργήσει το μοντέλο των «Πέντε Πυλώνων της Διοίκησης Εστιατορίων», μπορεί να το υλοποιήσει με μοναδικό τρόπο και βεβαίως με τη συνδρομή της διαδραστικής συνεργασίας των ατόμων κάθε εστιατορίου/ταχυφαγείου, για να φέρει σταθερότητα και κερδοφόρα ανάπτυξη σε κάθε εστιατόριο/ταχυφαγείο που θα εφαρμόσει σωστά τις υποδείξεις της.