Σεμινάρια

Πρόγραμμα Ειδίκευσης
 • Ανάλυση Κόστους 1) Ά Υλών 2) Κόστος Εργασίας 3) Λειτουργικά Κόστη και 4) Παρουσίαση Κερδοφορίας.
 • Τι Θέλουν οι Πελάτες από τα Εστιατόρια / Ταχυφαγεία.
 • Γιατί Φεύγουν οι Πελάτες από τα Εστιατόρια / Ταχυφαγεία.
 • Εξυπηρέτηση Πελατών.
 • Προτεινόμενη Πώληση.
 • Παράγοντες και Συνιστώσες Ανάπτυξης.
 • Ανάλυση Δυνατών & Αδυνάτων Σημείων της Επιχείρησης
 • Ανάλυση Ανταγωνισμού.
 • Ανάλυση Κρίσιμων Παραγόντων Επιτυχίας.
 • Ανάλυση Πελατολογίου.
 • Περιγραφή Θέσεων Εργασίας
 • Δυο Focus Groups με τα δύο πιο σημαντικά τμήματα της αγοράς για το συγκεκριμένο Εστιατόριο / Ταχυφαγείο.

Διάρκεια: 3 ημέρες
Τιμή :990€