ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝ ΤΟΥ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ

Βοηθάμε τους εστιάτορες να γνωρίσουν το επιχειρηματικό περιβάλλον του εστιατορίου
τους , να αναλύσουν την εταιρία (εστιατόριο) τους, τους ανταγωνιστές τους, τους
πελάτες τους και τελικά να δημιουργήσουν μια στρατηγική μάρκετινγκ και πωλήσεων που
θα φέρει κερδοφόρα ανάπτυξη.