Υπηρεσίες & Λύσεις

Η Restaurant Management  προσφέρει συμβουλευτικές υπηρεσίες, ενδοεπιχειρησιακά εκπαιδευτικά εργαστήρια (workshops) για να βοηθήσει  τα εστιατόρια-ταχυφαγεία να αναπτύξουν τις εσωτερικές τους ικανότητες και  να βελτιώσουν την παραγωγικότητα τους με σκοπό να πετύχουν τους αντικειμενικούς στόχους της εταιρείας: την  σταθερότητα και την  κερδοφόρα ανάπτυξη.

Η συνεργατική και διαδραστική προσέγγιση καθόλη την διάρκεια της προσφοράς των υπηρεσιών μας, μας επιτρέπει να κατανοήσουμε πολύ καλά τον κλάδο των  εστιατόριο-ταχυφαγείο που υπηρετούμε. Αναπτύσσουμε και υλοποιούμε μαζί με όλους τους πελάτες μας τις προτάσεις και τις λύσεις από την αρχή ως το τέλος.

Παρέχουμε στους πελάτες μας όλες τις τελευταίες μεθοδολογίες και πρακτικές και σε συνεργασία με τους ανθρώπους τους αναπτύσσουμε και υλοποιούμε σε βάθος όλες τις στρατηγικές και τις προτεινόμενες λύσεις.

Οι Λύσεις και οι Προτάσεις μας βασίζονται στα 22 έτη εμπειρίας μας σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, στην ενημέρωση της γνώσης μας, η οποία προέρχεται από την συνεχή συμμετοχή μας σε προγράμματα κορυφαίων σχολών διοίκησης επιχειρήσεων του δυτικού κόσμου και τη δικτύωση με τους συναδέλφους μας επαγγελματίες και επιστήμονες. Πιστεύουμε στη διαρκή εκπαίδευση και στη δύναμη της επικαιροποίησης της γνώσης και ο συνδυασμός των δυο μας δίνουν την δυνατότητα να έχουμε γνώμη σχετικά με τον τομέα της εργασίας μας.

Τα ενδοεπιχειρησιακά εκπαιδευτικά εργαστήρια (workshops)  βασίζονται σε δύο μέρη:

  1. Συνεργατική, διαδραστική και ομαδική προσέγγιση.
  2. Βαθιά έμφαση στην θεωρία και στην πρακτική με σκοπό την τελική  εφαρμογή τους με την υποστήριξη των  μελών της ομάδος μας. «Κάνουμε τα λόγια μας πράξη»

Τα εξειδικευμένα σεμινάρια εκπαίδευσης μας αναπτύσσονται μετά από συνεχή ανάλυση των διεθνών τάσεων στο χώρο εργασίας μας, και παρακολουθώντας τις κορυφαίες σχολές επιχειρήσεων και τα εκπαιδευτικά προγράμματα εκπαίδευσής τους.

Η προσέγγιση που χρησιμοποιούμε έχει αναπτυχθεί και εφαρμόζεται από τις κορυφαίες σχολές εστίασης και διοίκησης επιχειρήσεων καθώς και από τις μεγαλύτερες αλυσίδες ταχυφαγείων  παγκοσμίως.

 

Οι 5 πυλώνες της διοίκησης των εστιατορίων είναι:

1. Marketing & Πωλήσεις

2. Κοστολόγηση & Λογιστικά

3. Εκπαίδευση & Ανάπτυξη Προσωπικού

4. Εξυπηρέτηση Πελατών

5. Υγιεινή & Ασφάλεια Τροφίμων

Υπηρεσίες & Λύσεις

1.

Marketing & Πωλήσεις

1. Στρατηγικές Ανάπτυξης Εστιατόριων

2. Ανάλυση Εταιρίας και Ανταγωνισμού

3. Ανάλυση του Πελατολογίου σας (Ποια είναι η δημογραφική σύνθεση του βασικού πελατολογίου).

4. Στρατηγική Μάρκετινγκ

• Διαφημιστικές ενέργειες
• Προθετικές ενέργειες
• Δημιουργία Μάρκετινγκ πλάνου
• Δημιουργία Πρότασης Αξίας (λόγοι που μας κάνουν διαφορετικούς και μοναδικούς)

5. Στρατηγική Αύξησης των Πωλήσεων του Εστιατορίου
• Αύξηση των Πελατών που Έρχονται στο Εστιατόριο.
• Αύξηση του Ποσού των Χρημάτων που Ξοδεύουν ανά Επίσκεψη.
• Αύξηση της Συχνότητας των Επισκέψεών τους.
• Επιστροφή των Δυσαρεστημένων Πελατών.
• Προσέγγιση νέων Τμημάτων της Αγοράς.
• Αύξηση της Διάρκειας του Πελάτη.
• Προτεινόμενη Πώληση.
• Προώθηση Μενού.
• Συντήρηση Παλαιών Πελατών.
• Προσέλκυση νέων πελατών.

2.

Κοστολόγηση & Λογιστικά

1. Κοστολόγηση Προϊόντων

2. Δημιουργία Προτύπων Συνταγών Προϊόντων

3. Συστήματα Διαχείρισης Πληροφοριών

4. Σχέσεις με τους Προμηθευτές

5. Απογραφή

6. Προγραμματισμός

7. Λογιστικά και Συστήματα Ελέγχου

8. Κόστος Τροφίμων

9. Κόστος Εργασίας

10. Αγορές

11. Φοροτεχνικά

12. Χρηματοοικονομικά

13. Μισθοδοσία

3.

Εκπαίδευση & Ανάπτυξη Προσωπικού

• Διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού

• Επιλογή και πρόσληψη εργαζομένων

• Προσανατολισμό και κατάρτιση των εργαζομένων

• Αναβάθμιση των γνώσεων των εργαζομένων

• Αναβάθμιση των δεξιοτήτων των εργαζομένων

• Αύξηση της ικανοποίησης από την εργασία

• Μικρότερες εναλλαγές προσωπικού

• Αύξηση της παραγωγικότητας των εργαζομένων

• Αύξηση της ποιότητας παραγωγής των εργαζομένων

• Αύξηση της ικανοποίησης του πελάτη

• Αύξηση των πωλήσεων

• Ανάλυση της απόδοσης των εργαζομένων

• Προγράμματα επαγγελματικής ανάπτυξης εργαζομένων

• Δημιουργία θέσεων εργασίας των εργαζομένων

• Χωρίς καλά εκπαιδευμένο προσωπικό, κανένα εστιατόριο δεν μπορεί να επιτύχει

4.

Εξυπηρέτηση Πελατών

1. Δημιουργία και Σχεδιασμός Αποτελεσματικού Προγράμματος Εξυπηρέτησης Πελατών.

2. Ανάλυση και βαθμολόγηση της Εξυπηρέτησης του Εστιατορίου.

3. Δημιουργία των Προτύπων της Εξυπηρέτησης του Εστιατορίου.

4. Εκπαιδευτικό πρόγραμμα Σερβιτόρων / Δημιουργώντας των Επαγγελματία Σερβιτόρο/α

5. Εκπαίδευση του προσωπικού του εστιατορίου/ταχειφαγείου σας στο πως να αντιμετωπίζει τα παράπονα πελατών

6. Η Εξυπηρέτηση Πελατών και η Προτεινομένη Πώληση

• Η Εξυπηρέτηση Πελατών είναι η εξυπηρέτηση ή η φροντίδα που προσφέρεται στον πελάτη πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την πώληση.

• Η Εξυπηρέτηση Πελατών είναι ένας από τους παράγοντες που έρχονται να παίξουν όταν ο πελάτης αποφασίζει να αγοράσει αξία. Ο άλλος παράγων είναι η ποιότητα του προϊόντος ή της υπηρεσίας που του προσφέρεται.

• Με την Κορυφαία Εξυπηρέτηση οι καταναλωτές πρέπει να έχουν την εμπειρία του να είναι όχι απλώς ευχαριστημένοι πελάτες, αλλά πιστοί πελάτες. Η εξυπηρέτηση πελατών είναι συνήθως μέρος αυτής της εμπειρίας.

• Η Κορυφαία Εξυπηρέτηση θα δημιουργήσει αφοσιωμένους πελάτες με επαναλαμβανόμενες επισκέψεις στο κατάστημα, πράγμα στο οποίο όλοι πρέπει να στοχεύουμε.

5.

Υγιεινή & Ασφάλεια Τροφίμων

1. Βασικές Αρχές Υγιεινής και Ασφάλειας των Τροφίμων.

2. Καθορισμός Προτύπων Υγιεινής και Ασφάλειας των Τροφίμων.

3. Εκπαίδευση του Προσωπικού σε θέματα Υγιεινής και Ασφάλειας των Τροφίμων.

• Τα ασφαλή τρόφιμα έχουν αναχθεί σε πρώτη προτεραιότητα.

• Η παραγωγή τροφίμων έχει γίνει πιο πολύπλοκη, με αποτέλεσμα να κινδυνεύουμε όλο και περισσότερο να πάει κάτι στραβά κατά τη διαδικασία παραγωγής τους. Για να είναι απλό και κατανοητό, είναι ζήτημα ζωής και θανάτου!

• Μπορεί κάποιος να αρρωστήσει τρώγοντας τρόφιμο που δεν προετοιμάστηκε σωστά. Μπορεί να οδηγηθεί ακόμη και στο θάνατο.

• Άρα, η ασφάλεια των τροφίμων είναι σημαντική για την υγεία μας, όπως και για την υγεία όλων αυτών που καταναλώνουν το ίδιο φαγητό.

• Η υγιεινή και η ασφάλεια των τροφίμων είναι μεγάλος και σημαντικός κλάδος της βιομηχανίας και της οικονομίας.