Οι Κανονισμοί του Εστιατορίου/Ταχυφαγείου σας

3 Σεπτεμβρίου, 2015

Οι κανονισμοί είναι κατευθυντήριες γραμμές για αποτελεσματικές δράσεις σε όλα τα λειτουργικά επίπεδα.

 

Οι κανονισμοί :

 • Προωθούν την ομοιόμορφη διαχείριση των σχετικών δράσεων.
 • Εξασφαλίζουν ταχύτερες αποφάσεις.
 • Θεσμοθετούν βασικές πτυχές της επιχείρησης.
 • Μειώνουν την αβεβαιότητα στις επαναλαμβανόμενες και καθημερινές δραστηριότητες.
 • Βοηθούν στη συμμόρφωση με τις στρατηγικές.
 • Προσφέρουν γρήγορες και υγιείς απαντήσεις σε υγιή προβλήματα.
 • Ελαττώνουν τις αποφάσεις που βασίζονται στο συναίσθημα.

 

Τυπικά θέματα που απαιτούν σαφείς γραπτούς κανονισμούς:

 • Απουσίες
 • Βραδύτητα  
 • Κώδικας ντυσίματος
 • Κλοπή  
 • Φίλοι
 • Τηλέφωνο
 • Παράπονα πελατών
 • Διαχείριση μετρητών
 • Προσωπικός προγραμματισμός
 • Ασφαλής συμπεριφορά σε περίπτωση ληστείας

 

Οι περισσότεροι κανονισμοί πρέπει να είναι γραμμένοι με σαφήνεια και να περιλαμβάνονται σε ένα εγχειρίδιο προσωπικού για να τους βρίσκει κανείς όταν τους χρειάζεται.

Γιώργος Λαμπανάρης MCFSM, BA, MPA, MSc