Έξι Επιχειρησιακές Στρατηγικές για Εστιατόρια

7 Οκτωβρίου, 2015

 

 1. Χαμηλό Κόστος
 2. Διαφοροποίηση
 3. Επικέντρωση
 4. Τελειότητα στις Διαδικασίες
 5. Οικειότητα με τον Πελάτη
 6. Ηγεσία του Προϊόντος

Οι Έξι Επιχειρησιακές Στρατηγικές

1. Διαφοροποίηση. Σημαίνει ότι υπάρχει ένα στοιχείο μοναδικότητας στη στρατηγική που ικανοποιεί συγκεκριμένες ανάγκες του πελάτη.

 • Οι εταιρίες διαφοροποιούν τις προσφορές τους δίνοντας έμφαση στην:
 • Συνέπεια, Ποιότητα, Αξιοπιστία, Prestige, Εξυπηρέτηση.

2. Στρατηγική χαμηλού κόστους.  Βασίζεται στις διαφορές κόστους που έχει μία εταιρία από τους ανταγωνιστές της. Αυτή τη διαφορά τη χρησιμοποιεί για να υποστηρίξει χαμηλές τιμές.

 

Οι εταιρίες μπορούν να επιτύχουν χαμηλό κόστος:

 

 • Δημιουργώντας απλά βασικά προϊόντα (πίτα γύρο – ψωμάκι γύρο).
 • Έμφαση στα βασικά κόστη όπως κόστος εργασίας και πρώτων υλών.
 • Οικονομίες κλίμακος που διαμορφώνονται από μεγάλες παραγωγές βασικών προϊόντων (500 κιλά πίτα γύρο – 500 κιλά ψωμάκι γύρο).
 • Ο παράγοντας της εμπειρίας στο να παράγει μία εταιρία βασικά προϊόντα με προσεγμένο κόστος εργασίας και πρώτων υλών.  

3. Στρατηγικές επικέντρωσης. Η στρατηγική επικέντρωσης δίνει έμφαση είτε σε ένα μέρος της αγοράς (π.χ. παιδιά) είτε σε ένα προϊόν (π.χ. πίτα γύρος, ψωμάκι γύρος).

 • Επικέντρωση στο προϊόν. Δίνοντας έμφαση σε ένα προϊόν καλυτερεύεις την ποιότητα και τα κόστη του.
 • Στόχευση ενός τμήματος της αγοράς. Δίνοντας έμφαση σε ένα τμήμα της αγοράς γνωρίζεις σε βάθος τα θέλω και τις ανάγκες του.

4. Τελειότητα στη Διαχείριση. Χρησιμοποιώντας αυτή τη στρατηγική η εταιρία μπορεί να έχει τις καλύτερες τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση.

 • Οι εταιρίες με αυτή τη στρατηγική προσπαθούν να κατεβάσουν τα σταθερά κόστη, να σταθεροποιήσουν τα βήματα παραγωγής και να έχουν απόλυτη γνώση των κοστολογίων τους.

5. Αμεσότητα και Γνώση των Πελατών. Οι εταιρίες που χρησιμοποιούν αυτή τη στρατηγική γνωρίζουν τους πελάτες και τις ιδιαιτερότητές τους και παρέχουν προϊόντα και service σχεδόν κατά παραγγελία γι αυτούς.

 • Οι εταιρίες επενδύουν για να δημιουργήσουν πιστούς πελάτες
 • Επενδύουν στη μεγιστοποίηση της χρονικής διάρκειας της πιστότητας του πελάτη
 • Βλέπουν τα αρχικά κόστη ως επένδυση
 •          Παραδείγματα:
 • Nordstrom, IBM, Home Depot, Kraft

6. Ηγεσία στη δημιουργία προϊόντων. Οι εταιρίες που χρησιμοποιούν αυτή τη στρατηγική τελειοποιούν τη γκάμα των προϊόντων τους και παράγουν συνέχεια καινούρια προϊόντα. Για να το πετύχουν αυτό πρέπει:

 • Να είναι δημιουργικές
 • Να ρισκάρουν την προώθηση καινούριων προϊόντων
 • Να δίνουν λύσεις και να ικανοποιούν ανάγκες με τα καινούρια τους προϊόντα

 

Τα Βήματα που Διαμορφώνουν την Στρατηγική

Τα βήματα περιλαμβάνουν την εξέταση  εξωτερικά και εσωτερικά της εταιρείας

Τα βήματα είναι:

 

1. Βήμα 1 : Εξετάστε το εξωτερικό περιβάλλον για να αναγνωρίσετε τους Κινδύνους και τις Ευκαιρίες

 

 • Η στρατηγική ενδιαφέρεται για το εξωτερικό περιβάλλον και πως οι οικονομικές πηγές, οι άνθρωπο και οι ικανότητες της εταιρείας θα κατανεμηθούν ώστε να δημιουργήσουν ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

 

2. Βήμα 2 : Εξετάστε στο εσωτερικό της Πηγές, τις Δυνατότητες και Ικανότητες

 

 • Μία στρατηγική μπορεί να επιτύχει μόνο αν έχει τη στήριξη των σωστών πηγών, δυνατοτήτων και ικανοτήτων. Αυτά θα πρέπει να συμβαδίζουν σωστά με την στρατηγική.

3. Βήμα 3: Χτίστε μια σωστή σχέση μεταξύ Στρατηγικής & Βασικών και Υποστηρικτών Δραστηριοτήτων

 • Όλες οι δραστηριότητες που θα στηρίξουν την στρατηγική θα πρέπει να έχουν το ίδιο σκεπτικό-χαμηλό κόστος. Το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα θα πρέπει είναι αποτέλεσμα από τον τρόπο που ταιριάζουν και ενδυναμώνουν η μια την άλλη.

4. Βήμα4: Δημιουργείστε συντονισμό . Συντονίστε ανθρώπους και δραστηριότητες. Ο συντονισμός είναι μία κατάσταση κατά την οποία κάθε εργαζόμενος σε κάθε επίπεδο:

 • Πρώτον, κατανοεί την στρατηγική της εταιρείας
 • Δεύτερον, κατανοεί τον δικό του/της ρόλο στο να λειτουργήσει αυτή η στρατηγική και να υλοποιηθεί.

 

Γιώργος Λαμπανάρης MCFSM, BA, MPA, MSc